درباره ما

آموزشگاه بهداشت اصناف منشور سلامت در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ با مدیریت مهندس علیرضا موثقی نیا تأسیس گردید و تاکنون حدود ۱۲۰۰۰ نفر از متصدیان اصناف را طی ۴۵۰ دوره آموزش داده است.

۲۰۱۴۰۸۰۲_۲۰۴۷۴۷