لیست اسامی دوره یک

 

اسامی آموزش گيرندگان در آموزشگاه منشور سلامت دوره ۶۸۶ازتاريخ ۰۳/۱۲/۹۸ لغايت ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ (صبح)

رديف

 

نام و نام خانوادگی كدملی صنف تاریخ تولد مبلغ دریافتی نمره نوع دوره     ملاحظات
كامل بازآموزي      
ح غ ح ح غ ح      
۱ مجید خالقی تبار ۰۰۳۵۹۹۷۱۷۶ خواروبار ۱۳۴۸ ۸۱۰۰۰۰ ۱۷ ü            
۲ مهدی جعفر زاده ۰۰۱۶۹۹۴۰۲۷ خواروبار ۱۳۷۳ ۸۱۰۰۰۰ ۱۸ ü            
۳ ناصح قادری ۳۸۵۰۰۹۲۴۰۲ آبمیوهگیری ۱۳۷۰ ۸۱۰۰۰۰ ۱۵ ü            
۴ مهدی اولی ۳۷۵۰۴۱۸۱۳۶ آبمیوهگیری ۱۳۷۵ ۸۱۰۰۰۰ ۱۷ ü            
۵ مقداد حسن زاده ۳۷۶۲۳۴۶۸۲۸ آبمیوهگیری ۱۳۶۷ ۸۱۰۰۰۰ ۰ ü           محروم
۶ محمد ملکی بلقیس آباد ۰۰۷۲۱۶۰۸۲۹ میوه فروشی ۱۳۶۲ ۸۱۰۰۰۰ ۱۶     ü        
۷ فرامرز فریاد کلیانی ۱۶۵۲۹۱۵۹۱۵ میوه فروشی ۱۳۲۹ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴     ü        
۸ اروجعلی ملکی ۱۶۵۲۹۱۶۰۶۷ میوه فروشی ۱۳۳۰ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳     ü        
۹ علی شیخ زاده ۱۴۶۷۶۶۶۲۱۱ میوه فروشی ۱۳۶۵ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳ ü            
۱۰ بایرامعلی سلمانی ۶۰۲۹۲۲۷۸۳۱ سوپر ۱۳۲۳ ۸۱۰۰۰۰ ۱۲     ü        
۱۱ امان کدخدایی ۵۲۵۰۰۷۱۰۴۱ کبابی ۱۳۷۰ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴ ü            
۱۲ فرزاد احمدی روزبه ۳۳۵۹۸۰۶۱۴۱ تهیه غذا ۱۳۶۲ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳ ü            
۱۳ احمد آذربان ۶۰۶۰۰۴۰۷۶۴ رستوران ۱۳۷۰ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳ ü            
۱۴ الیاس جانی ۶۵۲۰۰۶۵۲۰۱ رستوران ۱۳۷۹ ۸۱۰۰۰۰ ۰ ü           محروم
۱۵ قاسم حسینی ریک ۲۶۲۰۴۷۶۶۱۵ رستوران ۱۳۷۸ ۸۱۰۰۰۰ ۱۵ ü            
۱۶ حمید رضا جانی نوده ۶۵۲۰۰۹۰۱۲۳ رستوران ۱۳۸۳ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴ ü            
۱۷ مهران آریانیجوکندان ۲۶۳۱۶۶۰۰۴۸ رستوران ۱۳۶۴ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴ ü            
۱۸ علیرضا عشرستاقی ۲۲۴۰۱۸۶۹۳۳ قهوه خانه ۱۳۷۴ ۸۱۰۰۰۰ ۱۷ ü            
۱۹ مهرداد آرایش دارابی ۰۰۱۳۰۶۳۶۳۴ جگرکی ۱۳۶۹ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳ ü            
۲۰ محمد رضا مختار ۴۳۲۳۲۵۶۵۵۸ مواد پروتینئی ۱۳۳۶ ۸۱۰۰۰۰ ۱۳ ü            
۲۱ حسین خوش نیت ۰۰۶۵۳۶۶۹۶۴ سوپر مارکت ۱۳۵۷ ۸۱۰۰۰۰ ۰ ü           غایب
۲۲ علی محمدی ۰۰۴۵۱۳۶۹۷۱ نانوایی ۱۳۴۴ ۸۱۰۰۰۰ ۱۷ ü            
۲۳ فرشیدآقاوردی ۰۰۸۰۹۹۰۲۱۵ اغذیه ۱۳۶۵ ۸۱۰۰۰۰ ۱۲     ü        
۲۴ محمد مهدی غلامرضا ئی ۶۵۳۹۲۷۵۵۰۱ تالار ۱۳۵۱ ۸۱۰۰۰۰ ۱۲ ü            
۲۵ حسین فخر آور ۰۰۸۳۹۵۵۶۸۲ مواد غذایی ۱۳۶۴ ۸۱۰۰۰۰ ۱۷ ü            
۲۶ محمدرضا عظیمی ۰۰۱۹۲۲۸۰۵۸ مواد غذایی ۱۳۷۵ ۸۱۰۰۰۰ ۱۶ ü            
۲۷ محمد دخت زینالی ۰۴۲۲۰۸۰۵۴۳ مواد غذایی ۱۳۶۶ ۶۷۵۰۰۰ ۰ ü           محروم
۲۸ رقیه عطائی ۶۳۶۹۰۴۵۲۵۱ آرایشگاه ۱۳۵۴ ۶۷۵۰۰۰ ۲۰ ü            
۲۹ نصیبه نصیری ۵۶۶۹۱۰۰۵۷۳ تالار ۱۳۵۲ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴ ü            
۳۰ مهدی مهدلوایورقی ۰۰۶۶۴۵۹۵۴۰ تخمه پزی ۱۳۵۹ ۸۱۰۰۰۰ ۱۴ ü            
۳۱ ایرج امیر خانی ۰۱۱۰۲۵۱۷۲۵ مجموعه ورزشی ۱۳۶۶ ۶۷۵۰۰۰ ۱۸   ü          
۳۲ علی رعیت دوست ۲۸۵۰۲۲۲۲۵۹ فرآورده گوشتی ۱۳۴۵ ۸۱۰۰۰۰ ۱۸   ü          
۳۳ مهدی کعب عمیر ۱۷۴۱۷۴۰۹۱۶ هتل ۱۳۷۱ ۶۷۵۰۰۰ ۰   ü         غایب

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mansho/domains/manshooresalamat.ir/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399