هزینه ثبت نام

 

هزینه شرکت در دوره های آموزشی بهداشت اصناف به شرح ذیل می باشد:

 

صنف     مبلغ
شاغلین در مراکز تولید، تهیه، توزیع، فروش، نگهداری و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی ۸۱۰۰۰۰ریال
شاغلین در اماکن عمومی ۶۷۵۰۰۰ ریال