تاریخ برگزاری آزمون

 

به اطلاع آموزش پذیرندگان عزیز میرساند آزمون درپایان اخرین کلاس در آموزشگاه بهداشت اصناف منشور سلامت برگزار خواهد شد.

 

Exam