لیست اسامی دوره دو

 

 

 

 

 

 

       

ا          اسامی آموزش گيرندگان در آموزشگاه منشور سلامت دوره  ۶۱۱ازتاريخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷لغايت  ۱۸/۰۷/۱۳۹۷

رديف

 

نام و نام خانوادگی كدملی صنف تاریخ تولد نمره نوع دوره   ملاحظات
كامل بازآموزي    
ح غ ح ح غ ح    
۱ عباس علی خانی ۴۵۷۸۷۱۵۴۱۸ نانوایی ۱۳۳۴ ۱۲ ü          
۲ احمد علی پور رضایی ۴۴۳۲۰۹۳۲۷ نانوایی ۱۳۳۲ ۱۲ ü          
۳ صحبت اله محمدی ۰۵۳۰۸۹۴۶۴۵ نانوایی ۱۳۴۶ ۹ ü         مردود
۴ اسمعیل امیری ۰۵۳۴۰۸۴۱۴۱ نانوایی ۱۳۵۲ ۱۲ ü          
۵ حبیب اله محمدی ۰۵۲۰۲۵۲۳۵۷ نانوایی ۱۳۶۹ ۱۳ ü          
۶ اصغر حسنلو ۴۲۷۰۳۲۹۱۶۵ نانوایی ۱۳۶۹ ۱۴ ü          
۷ هادی گریوانی ۰۴۱۰۴۳۱۲۴۹ صنایع غذایی ۱۳۷۴ ۱۲ ü          
۸ محمد رضا اسفندیاری ۰۰۱۳۰۲۶۵۲۶ صنایع غذایی ۱۳۶۹ ۱۶ ü          
۹ قاسم بدری ۱۶۲۱۹۶۴۱۷۵ صنایع غذایی ۱۳۶۷ ۱۷ ü          
۱۰ حمید اشتری ۶۱۴۹۵۵۰۰۸۷ صنایع غذایی ۱۳۵۶ ۱۵ ü          
۱۱ عباس امیر حسنی ۰۰۶۷۷۲۳۵۶۱ لبنیات ۱۳۵۶ ۱۸ ü          
۱۲ رضا پیروان دین ۰۳۲۱۷۰۵۸۹۰ اغذیه ۱۳۵۹ ۱۸ ü          
۱۳ رضا پایدار ۵۰۴۹۸۲۷۵۲۳ بوفه ۱۳۶۴ ۱۴ ü          
۱۴ مرتضی مددی ۱۶۵۰۸۵۰۶۹۷ بوفه ۱۳۴۸ ۱۲ ü          
۱۵ میر موسی وظیفه ۱۶۲۱۷۰۴۵۸۰ رستوران ۱۳۲۹ —– ü         غایب
۱۶ میر میلاد وظیفه ۰۰۱۶۵۲۸۰۹۳ رستوران ۱۳۷۲ ۱۵ ü          
۱۷ بهرام اکرامی ۱۶۵۲۸۹۴۷۰۵ خواروبار ۱۳۴۵ ۱۶ ü          
۱۸ اصغر رزاقی ۰۰۵۵۶۳۳۷۳۰ قهوه خانه ۱۳۵۰ ۱۴ ü          
۱۹ علی محمدی ۱۶۶۰۵۳۰۴۶۶ قهوه خانه ۱۳۷۹ ۱۶ ü          
۲۰ محمد معصومی پناه ۴۲۸۱۹۹۸۰۵۵ نانوایی ۱۳۵۸ ۱۲     ü      
۲۱ داودمحمدی ۰۰۳۶۷۰۱۲۳۸ آرایشگر ۱۳۴۲ ۱۳ ü          
۲۲ حسین خدایی ۰۰۱۴۷۱۵۶۲۷ آرایشگر ۱۳۷۱ ۱۹ ü          
۲۳ مهدی مختاری ۰۰۱۷۷۴۶۶۳۹ آرایشگر ۱۳۷۳ ۱۶ ü          
۲۴ علی اصغر نعمتیان ۵۰۹۹۶۹۸۷۹۴ آرایشگر ۱۳۵۴ ۱۸ ü          
۲۵ هوشنگ اجاقی ۱۷۰۸۶۵۲۴۲۶ میوه فروشی ۱۳۴۲ ۱۲ ü          
۲۶ مریم بیات ۳۹۳۲۶۸۸۳۸۴ مهد کودک ۱۳۵۳ ۱۵ ü          
۲۷ مهری سعادتی ۴۶۰۹۷۲۹۲۰۲ آرایشگر ۱۳۴۳ ۱۸     ü      
۲۸ فرزانه پرندوش ۰۰۱۰۳۳۳۱۷۷ مهد کودک ۱۳۶۸ ۱۶ ü          
۲۹ رقیه واحدانی پور ۰۰۴۰۲۰۲۴۹۶ سوپر مارکت ۱۳۴۵ ۱۷ ü          
۳۰ اکرم یوسفی نوده ۰۰۷۱۵۳۱۱۱۴ صنایع غذایی ۱۳۵۷ ۱۳ ü          
۳۱ مهدی باقری ۰۰۱۵۶۴۵۴۳۶ موادغذایی ۱۳۷۱ ۱۶   ü        
۳۲ سمانه سلیم خان ۰۰۶۳۵۰۷۳۷۴ استخر ۱۳۶۲ ۱۹   ü        
۳۳ مژگان جلالی ۰۰۱۰۰۹۰۷۴۶ استخر ۱۳۶۸ ۱۹   ü        
۳۴ پروین ملکشاهی ۰۰۶۶۲۲۳۶۸۷ استخر ۱۳۵۶ ۱۸   ü        
۳۵ مینا داوری ۰۰۷۳۶۴۹۵۳۸ استخر ۱۳۶۳ ۱۵   ü        
۳۶ فاطمه رحیمی ۵۳۰۰۰۱۸۲۷ استخر ۱۳۷۲ ۱۶   ü        
ü

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mansho/domains/manshooresalamat.ir/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399